Projecten

Hendrikx richt zich op de industriële en agrarische sector. In laatstgenoemde sector wordt een onderscheid gemaakt tussen koeien-, pluimvee- en varkensstallen en loodsen. Hieronder kun je onze laatste projecten bekijken.

Aardappelbewaarplaatsen

Bekijk hier de aardappelbewaarplaatsen die door ons gebouwd zijn.

Overigen

Bekijk hier overige projecten.